موضوع بحث : توجه و رعايت نكات ايمني در عمليات حفاري

 

هدف : اطلاع رساني نكات ايمني آموزشي در خصوص عمليات حفاري جهت كاهش حوادث ناشي از حفاري


   مخاطرات و پيامدها : سقوط در كانال ، ريزش كانال ، برخورد با ماشين آلات حفاري ، آسيب به تاسيسات زير زميني ،سقوط اشياء به داخل كانال

 

   شرح موضوع: از آنجاييكه عمليات حفاري در زمان اجراي اكثر پروژه ها اجتناب ناپذير بوده و همواره پتانسيل بالاي وقوع حوادث را به دنبال دارد ، لذا ضمن ارائه نكات ايمني مرتبط لازم است جهت جلوگيري از بروز هرگونه حادثه رعايت اين نكات در دستور كار همكاران و پيمانكاران ذيربط قرار گيرد.

 

۱- در هنگام انجام عمليات گود برداري و يا كار در محلهاي حفاري شده مي بايستي يك نفر به عنوان ناظر مطلع حفاري بر انجام ايمني عمليات نظارت موثر داشته و كليه خطرات موجود در محيط كار را شناسايي و راهكارهاي كنترلي را به مسئولين محوطه و اجراي كار ارائه نمايد .

 

۲- ناظر  مطلع مي بايست نسبت به شناسايي بافت خاك اقدام و با توجه به شرايط جوي ، رطوبت و لرزشهاي خارجي ايجاد شده در خاك ، تدابير كنترلي مربوطه را به مسئولين محوطه و اجراي كار ارائه نمايد .

 

۳- قبل از عمليات حفاري مي بايست موقعيت تاسيسات زير زميني موجود در محل شناسايي و تدابير لازم همچون اخذ مجوز از سازمانهاي مربوط جهت جلو گيري از برخورد با تاسيسات زير زميني مجاور انديشيده شود.

 

۴- در تمامي ساعات شب و در محلهاي تردد افراد و وسايل نقليه ، مي بايست اطراف محلهاي حفاري شده با استفاده از علائم هشدار دهنده مناسب همچون نوار اخطار ، چراغ چشمك زن و … مشخص گردد .

 

۵- در حفاري هاي با عمق بيش از ۱۲۰ سانتيمتر بايد تدابير حفاظتي لازم از قبيل شمع بندي ، الوار گذاري ، شيب دار كردن ، پله اي كردن و غيره جهت جلوگيري از ريزش كانال صورت گيرد. (در چنين حفاري هايي استفاده از نردبان ضروريست)

 

۶- قرار گرفتن كاركنان در شعاع كاري ماشين آلات حفاري ممنوع است. 

 

۷- پاكسازي لبه كانال تا ۶۰ سانتيمتر از طرفين بايد انجام گيرد. 

 

۸- قبل از انجام حفاري بايد پرميت حفاري صادر گردد.(با امضاء مسئول محوطه ، ناظر و نماينده پيمانكار) 

 

۹- پريدن از عرض كانال غير ايمن بوده ، لازم است در نقاط مناسب بر روي كانال هايي كه در مسير عابرين حفر مي گردد تمهيدات مناسب پيش بيني گردد .

 

۱۰-  در زمان قرار دادن لوله هاي فولادي در داخل كانال به هيچ وجه نبايد شخصي در داخل كانال باشد . (قرار گرفتن زير بار معلق ممنوع و خطرناك است)

 

 

نتيجه : توجه به نكات ايمني مذكور و ياد آوري آنها براي پرسنل در محيط كار مي تواند بسيار اثر بخش بوده و از فاجعه ناشي از حوادث در زمان انجام حفاري جلوگيري به عمل آورد.